Điều kiện học sinh giỏi cấp 3 và cách xét điểm học sinh giỏi 2023

ngày nay, có rất nhiều phương thức để xét tuyển đại học, trong đó xét kết quả đánh giá học tập cấp Trung học phổ thông. do vậy, điều kiện học sinh giỏi cấp 3 và cách xét điểm học sinh giỏi 2023 được quy định thế nào theo quy định hiện hành? Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ trả lời thắc mắc này thông qua bài tư vấn dưới đây:

1. Điều kiện xét học sinh giỏi cấp THPT

Căn cứ quy định tại Điều 18 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, để xét xác nhận danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả niên học, nếu như đạt hạnh kiểm tốt và học lực loại giỏi. nếu như học sinh đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện thì được Hiệu trưởng tặng giấy khen.

Theo đó, những khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT thì tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả niên học đối vớ học sinh giỏi được xác định khi đủ những tiêu chuẩn sau:

– Điểm trung bình những môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

không những thế, về tiêu chuẩn xếp loại hành kiểm phải xác định tại Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể, để xếp loại tốt cần thỏa mãn những tiêu chí sau:

– Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt pháp luật, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với những hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

– Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và viện trợ những em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, kết đoàn, được những bạn tin yêu;

– Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo viện trợ gia đình;

– Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

– Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

 – Tham gia đầy đủ những hoạt động giáo dục, những hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia những hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

Ngoài ra, ngày nay, tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì Hiệu trưởng tặng giấy khen cuối niên học cho học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả niên học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả niên học được đánh giá mức Tốt. Quy định này được vận dụng đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 niên học 2022 – 2023; lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 niên học 2023 – 2024; từ niên học 2024 – 2025 tất cả những học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ vận dụng theo quy định này.

2. Cách tính điểm học lực để đạt học sinh giỏi cấp 3 theo Thông tư 22/2021/TT-BDGĐT

Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và huấn luyện quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông thì cách tính điểm học lực để đạt học sinh giỏi cấp trung học phổ thông được xác định như sau:

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét:

– Trong một học kỳ, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 trong 02 mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư này và tất cả những lần được đánh giá mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: những trường hợp còn lại.

– Cả niên học, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kỳ II được đánh giá mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kỳ II được đánh giá mức Chưa đạt.

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số: 

– Điểm trung bình môn học kỳ (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

– Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kỳ I.

TBmhkII: Điểm trung bình môn học kỳ II.

Kết quả học tập trong từng học kỳ, cả niên học

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả niên học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả niên học được đánh giá theo 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Cụ thể, mức Tốt được đánh giá khi thỏa mãn 02 điều kiện như sau:

– Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. 

– Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

3. Cách tính điểm học lực theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 

Tiêu chuẩn xếp loại học lực học sinh trung học phổ thông (cấp 3) được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, được sửa đổi đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Để được xếp loại giỏi thì cần có đủ những tiêu chuẩn:

– Điểm trung bình những môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xác định học lực khá nếu như có đủ những tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình những môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại trung bình nếu như có đủ những tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình những môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại yếu nếu như điểm trung bình những môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Xếp loại kém nếu như thuộc những trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– nếu như điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức của từng loại giỏi hoặc loại khá nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:

– nếu như điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại trung bình thì được điều chỉnh xếp loại khá.

– nếu như điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.

– nếu như điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung.

– nếu như điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại yếu.

Ngoài ra, đối với học sinh khuyết tật, việc đánh giá kết quả giáo dục của học sinh được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

Đồng thời, kết quả giáo dục mà học sinh khuyết tật khắc phục được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học sinh thông thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập (căn cứ khoản 6 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT).

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang về: Cách xếp loại học lực cấp 1, 2, 3 mới nhất năm 2023

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang.

Anh Ngữ Quốc Tế ISEC

Hãy gặp gỡ giáo viên tiếng Anh của chúng tôi - đam mê, giàu kinh nghiệm và tận tụy trong việc truyền cảm hứng cho học sinh với kỹ năng ngôn ngữ mở ra cánh cửa đến vô số cơ hội.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button