C2H4 + HCl → C2H5Cl

ài 1: Phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl được Trung tâm Ngoại ngữ ILC – Blog Giáo dục biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng khi cho C2H4 tác dụng với HCl thu được C2H5Cl. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl

2. Điều kiện đề C2H4 tạo ra C2H5Cl

Ánh sáng khuyếch tán

3. Bài tập liên quan

Câu 1: Etilen có nhiều tính chất khác vớ Metan như : phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

Bạn Đang Xem: C2H4 + HCl → C2H5Cl

A. liên kết σ bền.

Có thể bạn quan tâm

 • Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O
 • Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
 • C2H4 + H2O → C2H5OH
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

B. liên kết π

C. liên kết π bền .

D. liên kết π kém bền .

Đáp án D

Câu 2: Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách:

Xem Thêm : Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b đều đúng.

Đáp án B

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?

A. tan trong dầu mỡ

B. nhẹ hơn nước

C. chất không màu

D. tan trong nước

Đáp án B

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách:

Xem Thêm : Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b,c đều đúng.

Đáp án C

Câu 5: Sản phẩm trùng hợp etilen là:

A. poli vinyl clorua

B. polietilen

C. poliepilen

D. polipropilen

Đáp án B

Câu 6. Khi dẫn khí C2H4 vào dung dịch Brom (dư) đựng trong ống nghiệm có thể quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm dưới đáy ống nghiệm.

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra.

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Đáp án B

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom dư. Hiện tượng quan sát được là: Màu vàng của dung dịch nhạt hơn lúc đầu

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Vì Br2 dư nên dung dịch không trong suốt mà chỉ nhạt màu

Câu 7. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit

C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic

D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Đáp án A

Xem Thêm : ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

C2H4 + H2 → C2H6

C2H4 + H2O overset{t^{circ },H+ }{rightarrow}

C2H5OH

C2H4 + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}

2CO2 + 2H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

Câu 8. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4 gam

B. 5 gam

C. 3,8 gam

D. 2,8 gam

Đáp án

nCO2 = nBaCO3 = 29,55/(137 + 12 +16.3) = 0,15 (mol)

nBr2 = 0,05 mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05________0,05

⇒ nCH4 + 2nC2H4 = nCO2

⇔ nCH4 + 0,05.2 = 0,15(mol)

⇒ nCH4 = 0,05 (mol)

m = mCH4 + mC2H4

⇔ mkhí = 0,05.16 + 0,05.28 = 2,2 (g)

……………………………………….

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan

C2H4 + HCl → C2H5Cl Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, lyconguan.edu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà lyconguan.edu.vn tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, lyconguan.edu.vn mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bài 2:

C2H4 + HCl → C2H5Cl là phương trình phản ứng khi cho C2H4 tác dụng với HCl thu được C2H5Cl. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

Phương trình phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl

Điều kiện đề C2H4 tạo ra C2H5Cl

Ánh sáng khuyếch tán

Ứng dụng của Etilen trong thực tế

 • Dùng trong sản xuất bao bì
 • Vận chuyển.
 • Ngành điện tử
 • Ngành dệt may.
 • Nguyên liệu tạo ra chất phủ và chất kết dính.
 • Nguyên liệu trong vật liệu xây dựng.
 • Tham gia nhiều phản ứng tạo ra các hóa chất.
 • Ứng dụng vào ngành hóa dầu.

Bài tập liên quan

Câu 1: Etilen có nhiều tính chất khác vớ Metan như : phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

A. liên kết σ bền.

B. liên kết π

C. liên kết π bền .

D. liên kết π kém bền .

Đáp án D

Câu 2: Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách:

Xem Thêm : Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b đều đúng.

Đáp án B

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?

A. tan trong dầu mỡ

B. nhẹ hơn nước

C. chất không màu

D. tan trong nước

Đáp án B

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách:

Xem Thêm : Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b,c đều đúng.

Đáp án C

Câu 5: Sản phẩm trùng hợp etilen là:

A. poli vinyl clorua

B. polietilen

C. poliepilen

D. polipropilen

Đáp án B

Câu 6. Khi dẫn khí C2H4 vào dung dịch Brom (dư) đựng trong ống nghiệm có thể quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm dưới đáy ống nghiệm.

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra.

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Đáp án B

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom dư. Hiện tượng quan sát được là: Màu vàng của dung dịch nhạt hơn lúc đầu

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Vì Br2 dư nên dung dịch không trong suốt mà chỉ nhạt màu

Câu 7. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit

C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic

D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Đáp án A

Xem Thêm : ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

C2H4 + H2 → C2H6

C2H4 + H2O overset{t^{circ },H+ }{rightarrow} C2H5OH

C2H4 + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO2 + 2H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

Câu 8. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4 gam

B. 5 gam

C. 3,8 gam

D. 2,8 gam

Đáp án

nCO2 = nBaCO3 = 29,55/(137 + 12 +16.3) = 0,15 (mol)

nBr2 = 0,05 mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05________0,05

⇒ nCH4 + 2nC2H4 = nCO2

⇔ nCH4 + 0,05.2 = 0,15(mol)

⇒ nCH4 = 0,05 (mol)

m = mCH4 + mC2H4

⇔ mkhí = 0,05.16 + 0,05.28 = 2,2 (g)

Trên đây là phương trình phản ứng giữa C2H4 + HCl → C2H5Cl. Hy vọng các bạn có thể học tốt môn hóa. Chúc các bạn thành công trong học tập.

Nguồn: https://chinese.com.vn/giao-duc
Danh mục: Hóa học Lớp 8

Anh Ngữ Quốc Tế ISEC

Hãy gặp gỡ giáo viên tiếng Anh của chúng tôi - đam mê, giàu kinh nghiệm và tận tụy trong việc truyền cảm hứng cho học sinh với kỹ năng ngôn ngữ mở ra cánh cửa đến vô số cơ hội.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button