Quảng cáo 1
  1. Trang chủ
  2. Lịch khai giảng
Ngày: 29/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOEFL - iBT đảm bảo 60-80 TOEFL 19 - 10B 204 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 28/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 IELTS đảm bảo 6.5 IELTS 19 - 10E 301 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 25/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 Luyện thi TOIEC TOIEC 19-10E 102 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 24/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 TOEFL - iBT đảm bảo 80-100 TOEFL 19 - 10C 301 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 23/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOEFL - iBT đảm bảo 40 - 60 TOEFL 19 - 10A 204 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 22/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 SAT đảm bảo 1000 SAT 19-10C 203 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 21/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 IELTS đảm bảo 5.5 IELTS 19 - 10C 301 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 19/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 SAT đảm bảo 1400 SAT 19-10E 203 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 18/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 SAT đảm bảo 1200 SAT 19-10D 203 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 17/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 IELTS đảm bảo 5.0 IELTS 19 - 10B 302 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 16/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-10C 102 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 15/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-10E 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 14/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-10B 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 12/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 SAT đảm bảo 800 SAT 19-10B 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 11/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC cấp tốc TOIEC 19-10D 102 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 10/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 PRE - SAT SAT 19-10A 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 09/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-10D 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 07/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-10C 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 05/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-10A 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 04/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 IELTS đảm bảo 4.0 IELTS 19 - 10A 302 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 03/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 Giao tiếp trung cấp INTER 19-10A 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 02/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-10B 102 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 01/10/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-10A 102 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 28/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOEFL - iBT đảm bảo 80-100 TOEFL 19 - 9C 301 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 26/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOEFL - iBT đảm bảo 60-80 TOEFL 19 - 9B 204 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 25/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 SAT đảm bảo 1400 SAT 19-9E 204 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 21/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 SAT đảm bảo 1200 SAT 19-9D 203 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 20/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 SAT đảm bảo 1000 SAT 19-9C 203 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 18/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-9C 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 17/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-9D 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 16/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-9E 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 14/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 SAT đảm bảo 800 SAT 19-9B 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 13/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 03:30:00 PRE - SAT SAT 19-9A 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 10/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-9C 203 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 09/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC cấp tốc TOIEC 19-9D 301 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 07/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 Luyện thi TOIEC TOIEC 19-9E 301 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 06/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 TOEFL - iBT đảm bảo 40 - 60 TOEFL 19 - 9A 204 Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm
Ngày: 05/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-9A 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 04/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 TOIEC đảm bảo 500 - 800 TOIEC 19-9B 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 03/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 07:15:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-9A 102 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 02/09/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 Giao tiếp cơ bản Pre 19-9B 102 Phạm Thị Xuân Ny Phạm Thị Xuân Ny
Ngày: 29/08/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 TOEFL - iBT đảm bảo 60-80 TOEFL 19 - 8A 204 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày: 28/08/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 SAT đảm bảo 1400 SAT 19-8D 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 27/08/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 09:30:00 SAT đảm bảo 1000 SAT 19-8C 102 Nguyễn Đức Tú Nguyễn Đức Tú
Ngày: 26/08/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 05:30:00 IELTS đảm bảo 6.5 IELTS 19 - 8E 102 Lê Thị Mỹ Nhung Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày: 24/08/2019
STT Thời gian Khóa học Lớp học Phòng Giáo viên Ghi chú
1 08:00:00 IELTS đảm bảo 5.0 IELTS 19 - 9B 102 Đoàn Thị Mỹ Lâm Đoàn Thị Mỹ Lâm
Hãy gọi cho chúng tôi

0901 126 626

Hoặc để chúng tôi

Gọi lại cho bạn

  • Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân không?

Quảng cáo 2
Loading...